Hr  /  En   Hrvatske knjige / Dobrodošli
    Hrvatske knjige

 

NAGRADE DANA HRVATSKE KNJIGE:

 

U dogovoru i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH, godišnje Nagrade Dana hrvatske knjige DHK-a utemeljene su na sjednici Upravnog odbora Društva hrvatskih književnika 27. siječnja 1997. Nagrade Dana hrvatske knjige u pravilu su dodjeljuju u Splitu na Dan hrvatske knjige (utemeljen odlukom Hrvatskog sabora) – 22. travnja (22. travnja 1501. Marulić je Splitu završio i potpisao slavnu “Juditu”; 22. travnja 1900. u Zagrebu je osnovano Društvo hrvatskih književnika). Nagrade se sastoje od novčanog iznosa i povelje.

 


1997.
JUDITA – PAVAO PAVLIČIĆ: “Studije o Osmanu”; Zagreb, Zavod za znanost o književnosti, 1996.

DAVIDIAS – LőKöS ISTVáN: “A horvát irodalom története”; Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1996.

SLAVIĆ – MARO PITAREVIĆ: “Harlekin”; Zagreb, Ceres, 1996.

 


1998.
JUDITA – BRANIMIR GLAVIČIĆ
: “Marulićev latinski rječnik”;Split, Književni krug Split, 1997.

DAVIDIAS – JáN JANKOVIČ: “Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I.”; Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 1997.

SLAVIĆ – ROMEO MIHALJEVIĆ: ”Anđeoska konverzacija”; Zagreb, Mozaik knjiga, 1997.

 


1999.
JUDITA – RADOSLAV KATIČIĆ
: “Litterarum studia”; Zagreb, Matica hrvatska, 1998.

DAVIDIAS – JOANNA RAPACKA
: “Zaljubljeni u vilu”; Split, Književni krug Split, 1998.

SLAVIĆ – ANA BRNARDIĆ: “Pisaljka nekog mudraca”; Zagreb, SKUD “Ivan Goran
Kovačić”, 1998.

2000.
JUDITA – MIRKO TOMASOVIĆ
: “Marko Marulić Marul”; Zagreb, Split, Erasmus Naklada, Zagreb/Književni krug Split-Marulinaum, Split/Zavod za nanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999.

DAVIDIAS – FEDORA FERLUGA-PETRONIO
: “Grčko-latinski izvori u Junija Palmotića”, Rijeka, Hrvatsko filološko društvo, 1999.

SLAVIĆ – DRAŽEN STOJČIĆ: “Zabranjeno područje”, Osijek, Svjetla grada, 1999.
 

 

2001.
JUDITA – ŠIME JURIĆ
: “Iz muzeja hrvatske knjige”, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.

DAVIDIAS – KRYSTYNA PIENIĄŻEK: “Pjesničko stvaralaštvo Antuna Branka Šimića”, Zagreb, Matica hrvatska, 2000.

SLAVIĆ – IGOR ŠTIKS: “Dvorac u Romagni”, Zagreb, Durieux, 2000.

 


2002.
JUDITA – MILAN MOGUŠ
: “Rječnik Marulićeve Judite”, Zagreb, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2001.

DAVIDIAS – LUCIANA BORSETTO: za prijevod Marulićeve “Judite” na talijanski jezik, Milano,Hefti, 2001.

SLAVIĆ – GORDAN NUHANOVIĆ
: “Liga za opstanak”, Zagreb, Pop & Pop, 2001.

2003.
JUDITA – NIKOLA BATUŠIĆ
: Starija kajkavska drama”, Zagreb, Disput, 2002.

DAVIDIAS – FRANCISCO JAVIER JUEZ GÁLVEZ
, za monografski broj časopisa “Studia Croatica”, (revista de estudios políticos y culturales), posvećen Marku Maruliću, Buenos Aires, XLIII, (2002), br. 145 (142 str.)

SLAVIĆ – FRANC ROTTER: “Croatia liberata” Eisenstadt/Željezno, Hrvatsko štamparsko društvo, 2002.

 


2004.
JUDITA – DUNJA FAŠIEVAC
: “Kalioptin vrt II” – Studije o poetičnosti i ideološkim
aspektima hrvatske epike; Split, Književni krug, 2003.

DAVIDIAS – VANDA MIKŠIĆ: “POINTS D’EXCLAMATION” (prijevod antologije
suvremenog hrvatskog pjesništva “USKLIČNICI” Tonka Maroevića na francuski jezik); Pariz, Nakladnik Caractères, 2003.

SLAVIĆ – SLAĐANA BUKOVAC za roman “Putnici”; Zagreb, Meandar, 2003.

 


2005.
JUDITA – MIRKO TOMASOVIĆ
: „Vila Lovorka“, Split, Književni krug, 2004.

DAVIDIAS – SILVIO FERRARI: za prijevod na talijanski jezik knjige Ive Fangeša
L'“elegia veneziana“ di Kranjčević, Il crollo del Campanele, 1902, Edizioni San Marco dei Giustiniani iz Genove, 2004.

SLAVIĆ – SUZANA ABSPOEL ĐOĐO: za knjigu „SNAJPERIST“, Zagreb, Meandar, 2004.

 


2006.
JUDITA – NIKICA KOLUMBIĆ
: „POTICAJI i NADAHNUĆA“ – Studije i eseji
iz starije hrvatske književnosti, Zagreb, Dom i svijet, 2005.

DAVIDIAS – RUGGERO CATTANEO: za talijanski prijevod i izdanje djela Dubravko Jelčić: STORIA DELLA LETTERATURA CROATA, Milano, Guèpard Noir Edizioni, 2005.

SLAVIĆ – SVJETLAN LACKO VIDULIĆ
: za knjigu MUKE MIKULINE, Zagreb, AGM,
2005.

 


2007.
JUDITA - IVAN J. BOŠKOVIĆ
: za knjigu ORJUNA – IDEOLOGIJA I KNJIŽEVNOST
(Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.)

DAVIDIAS – LJILJANA AVIROVIĆ: za studiju o hrvatskim prijevodima Danteove
Božanstvene komedije u knjizi LA DIVINA TRADUZIONE. Tradurre in croato dall' italiano, (HEFTI-Centro Studio Croato-Italiani - Ruggero Boscovich- Università degli studi di Trieste, Milano-Zagreb, 2006.)

SLAVIĆ – YVES-ALEXANDRE TRIPKOVIĆ: za knjigu HERMESOV POUČAK, (Zigo,
Rijeka, 2006.)

 

 

 

2008.
JUDITA – Milovan Tatarin za knjigu “Ljubavi nebeske, ljubavi zemaljske:Prilozi hrvatskoj nabožnoj književnosti 18. stoljeća”, Zagreb, Disput, 2007.

DAVIDIAS – Lőkös István  za knjigu Marko Marulić: “Zsuzsánna Jeruzslálem városálem vának panasza Imádság a török ellen”, (prijevod Marulićev djela “Suzana”, “Tuženje grada Hjerozolima” i “Molitva suprotiva Turkom” na mađarski jezik),  Eötvös József Könykiadó, Budapest, 2007.

SLAVIĆ – Nada Gašić za knjigu “Mirna ulica, drvored”, Zagreb, Algoritam, 2007.
 

 2009. 

JUDITA Radoslav Katičić za knjigu „Božanski boj; Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine“, Ibis grafika&Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga&Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb/Mošćenička Draga, 2008.

 

           

 

DAVIDIAS Matica makedonska za objavljivanje knjige prijevoda na makedonski jezik „Marin Držić: Komedii i pastorali“, Skopje, 2008.

 

           

 

SLAVIĆ Hrvoje Tutek za zbirku pjesama „Cirkular“, Naklada Aora, Zagreb, 2008.

 

 

 

 

 
2010.  
 
JUDITA  - LEO RAFOLT  za knjigu „Drugo lice drugosti“, Disput d.o.o., Zagreb, 2009.
 
 
 
DAVIDIAS - ROSANNI MORABITO i SUZANI GLAVAŠ za prijevod na talijanski jezik  i studiju o hrvatskoj književnoj baštini Marino Darsa Raguseo L'AVARO (Marin Držić „Skup“), Argo s.c.r.l., Lecce, 2009.
 
 
 
SLAVIĆ  - STJEPO MARTINOVIĆ  za knjigu proze  „Oči svete Lucije“ ,V.B.Z. d.o.o., Zagreb, 2009.
 
2011.
 
JUDITA - Amir Kapetanović, Dragica Malić i Kristina Štrkalj Despot za knjigu "HRVATSKO SREDNJOVJEKOVNO PJESNIŠTVO": Pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jezikuInstitut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010.
 
 
DAVIDIAS - István Lőkös za knjigu  "PRISTUPI GJALSKOM" ; Matica hrvatska, Zagreb, 2010.
 
 
SLAVIĆ Tanja Mravak za knjigu "MORAMO RAZGOVARATI"; Algoritam, Zagreb, 2010.

 

 

 

 

2012.

 

 

 

JUDITA - Stipe Botica za knjigu "BIBLIJA I HRVATSKA "TRADICIJSKA KULTURA, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

 

 

DAVIDIAS Vladimir BubrinVinko Grubišić za antologije "CROATIAN RENAISSANCE POETRY i CROATIAN RENAISSANCE PLAYS", “Jurnal of Croatian Studies” XLIV-XLVI (2004-2005) i XLVII (2006), Annual Review of the Croatian Academy of America, Inc. New York, 2011.

 

 

SLAVIĆ Ankica Tomić za roman "NAROČITO LJETI", V.B.Z., Zagreb, 2011.
 
 
2013. 
 

 

JUDITAJosip Lisac za knjigu DVIJE STRANE MEDALJE (dijalektoški i jezičnopovijesni spisi o hrvatskom jeziku), Split, Književni krug Split, 2012.
 
 

 

SLAVIĆ - Tamara Bakran za knjigu pjesama MJESEČEVO CVIJEĆE, Zagreb - Hrvatska Kostajnica, Meandarmedia & Društvo prijatelja knjige Milivoj Cvetnić, 2012.
 
 
 
 2014.
 

 
JUDITAStipe Botica za knjigu POVIJEST HRVATSKE USMENE KNJIŽEVNOSTI, Zagreb, Školska knjiga, 2013
 
 
DAVIDIAS - Franz Posset za knjigu MARCUS MARULUS AND THE BIBLIA LATINA OF 1489, An Approach to his Biblical Hermeneutich, Köln, Böhlau Verlag Weimar Wien, 2013.
 
 
SLAVIĆ - Karmela Špoljarić za knjigu NIJE OVO TWIN PEAKS, Zagreb, AGM, 2013.

 

 

 

 

   
logo